PVC profili

A5 elegance

Tehnicke karakteristike profila
 • TROCAL InnoNova_70
 • Dubina ugradnje 70 mm
 • 5-komorni profili
 • Najbolja toplotna izolacija
  Uw ≈ 1,1 W/m²K
 • Najbolja zvucna izolacija
  Rw ≈ 40dB
 • Kvalitetna sigurnost od provale
 • Kompletan sistem sa
  varijantama udarnih/bocnih
  i srednjih dihtunga
A5 classic
A5 classic

Vise detalja na WEB portalu
www.trocal.ba